گنجور رومیزی نسخۀ ۱.۲

26 آگوست 2009

ویرایش جدید گنجور رومیزی ارائه شد. تصحیح عملکرد تاریخچه (دکمۀ برگشت) برای اضافه کردن جستجوها به تاریخچه، امکان تعیین تعداد موارد در صفحات نتایج جستجو و ذخیرۀ آخرین مقدار تنظیم شده، تصحیح فونت نوار ابزار برای ویندوز ویستا، انتقال دکمۀ کپی متن از نوار وضعیت به نوار ابزار، ذخیرۀ نشانی آخرین شعر/دسته/نتایج جستجو ی دستیابی شده و بارگذاری مجدد آن در اجرای بعد، ذخیرۀ وضعیت پنجرۀ برنامه (مکان و اندازه) قابلیتهای جدید و تغییرات این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی هستند. نصاب بروزرسانی را از اینجا دریافت کنید.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)