بهبود فهرستها

27 مارس 2022

امکان جستجو در عناوین فهرستهای اشعار و بهبود ظاهر و کاربری فهرستهای الفبایی از تغییرات اخیر گنجور هستند.

در فهرستهای الفبایی امکان جستجو بر اساس عنوان (شمارهٔ شعر یا قسمتی از متن مصرع اول) فراهم شده است.
در فهرستهای غیر الفبایی نیز امکان جستجو در عناوین اضافه شده است
در فهرستهای غیر الفبایی نیز امکان جستجو در عناوین اضافه شده است.
در فهرستهای عناوین طولانی نیز امکان جستجوی توکار اضافه شده است.
در فهرستهای عناوین طولانی نیز امکان جستجوی توکار اضافه شده است.

در زندگینامه‌های شاعران نیز امکان دسترسی به صفحات دیگر مرتبط با آنها مثل فهرست اوزان اشعار یا صفحات مربوط به استقبالهای شاعران از هم و همچنین دسترسی به صفحهٔ پیشنهاد تصویر برای چهرهٔ شاعر اضافه شده است.

دسترسی به دیگر صفحات مرتبط با شاعر
دسترسی به دیگر صفحات مرتبط با شاعر

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)