اربعین جامی

18 مارس 2022

رسالهٔ اربعین حدیث جامی ترجمهٔ منظوم چهل حدیث نبوی است که مورد توجه و استقبال خطاطان مشهوری چون سلطانعلی مشهدی بوده است.

این کتاب به همت آقای کمال رحمانی با استفاده از متن در دسترس از طریق صفحهٔ فیسبوک مفتی محمد ابراهیم تیموری و با مقابله با نسخه‌های چاپی مایل هروی (اربعین، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، به خط: حسین وفا سلجوقی، معرفی آثار جامی: مایل هروی، سال چاپ ۱۳۴۳، انتشارات: انجمن جامی) و کاظم مدیر شانه‌چی (اربعین جامی، کاتب: سلطانعلی مشهدی، مقدمه و تصحیح و استخراج احادیث از: کاظم مدیر شانه چی، چاپ دوم ۱۳۷۱. ناشر : انتشارات آستان قدس رضوی) در گنجور در دسترس قرار گرفته است.

دو نسخهٔ خطی مرتبط با این کتاب که روی گنجینهٔ گنجور در دسترس بودند یکی به خط سلطانعلی مشهدی و دیگری به به خط محمد زکریای سمرقندی نیز مطابق متن اربعین فهرست‌گذاری شده‌اند و تصاویر آنها ذیل هر بخش در دسترس قرار گرفته است.

اربعین جامی

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)