حذف گزیده‌ها و نمای چاپی به همت آقای تئو بیرز

29 مارس 2022

۱. بعضی از آثار شاعران در گنجور ابتدا به صورت گزیدهٔ اشعار در دسترس بوده‌اند و بعداً نسخهٔ کامل‌تر آثارشان اضافه شده است. از این جمله‌اند آثار فرخی سیستانی، امیرخسرو دهلوی، سیف فرغانی، هفت‌اورنگ جامی و دیوان ملک‌الشعرا بهار. به لحاظ آن که دوستان بعضاً روی آثار برگزیده حاشیه‌های ارزشمندی گذاشته بودند و نمی‌خواستیم این حاشیه‌ها از دست بروند آثار برگزیده را نگه داشته بودیم تا الان که با مشابه‌یابی اشعار در نسخهٔ کامل‌تر هم امکان انتقال حاشیه‌ها و اَبَرداده‌های دیگر نسخه‌های برگزیده فراهم شد و هم امکان ری‌دایرکت نشانی نسخه‌های برگزیده به نسخه‌های جایگزین. از این جهت اشعار تکراری یاد شده از گنجور حذف شدند و کاربر به نسخهٔ جایگزین و کامل‌تر آنها راهبری می‌شود.

۲. در پایین اشعار یک دکمهٔ جدید با عنوان «نمای چاپی» اضافه شده که خروجی کد نوشته شده توسط آقای تئو بیرز برای نمایش اشعار مشابه نسخه‌های چاپی را نمایش می‌دهد. این کد در حال حاضر برای متون نثر و شعرهای ترکیبی (دارای بند) درست کار نمی‌کند اما برای اشعار دارای هندسهٔ ابیات عادی ممکن است برای کاربران جالب و قابل استفاده باشد.

خروجی کد نوشته شده توسط آقای تئو بیرز برای نمایش اشعار مشابه نسخه‌های چاپی

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)