چهره‌های شاعران گنجور

17 فوریه 2022

تصاویر چهرهٔ شاعران گنجور از روزهای آغازین محل بحث و مناقشه، گاهی عصبانیت و رنجش دوستداران بعضی شاعران و بیشتر مایهٔ شوخی و سرگرمی همراهان بوده است! با این حال غیر از آن که این تصاویر پیش از افزوده شدن تصاویر مرتبط با اشعار از گنجینهٔ گنجور، تا سالها از معدود عناصر غیرمتنی بودند که می‌توانستند کمی گنجور را از یکنواختی خارج کنند، به ایجاد تمایز بصری میان شاعران در فرایندهایی مثل جستجو و مرور اشعار کمک می‌کردند.

منتهی مشکل بزرگی که در انتخاب آنها وجود داشته عدم وجود تصاویر طراحی شده به نام اکثر ادبا بود که باعث می‌شد گردانندهٔ گنجور به ناچار از تصاویری که به نام و نیت شاعران بزرگ همچون سعدی و حافظ و مولانا طراحی شده‌اند برای شاعران دیگر استفاده کند و یا بعضاً چهرهٔ شاعر را از میان تصاویر بازیگران یا چهره‌های مذهبی هندی یا ترک یا … که در ایران چندان شناخته شده نیستند انتخاب کند.

برای بهبود این وضعیت، امکاناتی برای پیشنهاد تصاویر شاعران افزوده شده است که ضمن آن که به علاقمندان امکان پیشنهاد طرحهای بهتر برای چهرهٔ شاعران را می‌دهد به آنها اجازه می‌دهد تا با ارسال نکات مستند مرتبط با ظاهر و چهرهٔ شاعران به طراحانی که تمایل دارند از ابتدا کار جدیدی را برای شاعری خاص انجام دهند کمک کنند.

برای دسترسی به این بخش از لینکهای پایین صفحات گنجور عنوان «چهره‌ها» را انتخاب کنید.

لینک چهره‌ها

در صفحه‌ای که باز می‌شود می‌توانید پس از مطالعهٔ مطلبی دربارهٔ چیستی و چرایی این صفحه، نام شاعر مد نظرتان را جستجو کنید و یا آن از فهرست انتخاب کنید.

صفحهٔ تصاویر چهره‌های شاعران

در صفحهٔ مربوط به هر شاعر می‌توانید نکات جالب توجهی را که کاربران دربارهٔ او پیشنهاد داده‌اند و در انتخاب تصویر او اهمیت دارند مشاهده کنید و اگر به گنجور با حساب کاربریتان وارد شده باشید نکات جدیدی را پیشنهاد کنید.

نکات جالب توجه دربارهٔ شاعر که در انتخاب تصویر او اهمیت دارند

پس از آن می‌توانید تصاویر پیشنهاد شده برای شاعر را ببینید و در صورت ورود به حساب کاربریتان اگر تمایل دارید تصویر بهتری را که یافته‌اید یا طراحی کرده‌اید پیشنهاد دهید آن را بارگذاری کنید.

تصاویر پیشنهاد شده برای شاعر

در طول زمان امیدوارم این امکانات ضمن بهبود تصاویر شاعران گنجور به مستندسازی و جمع آوری آثار هنرمندان در زمینهٔ چهرهٔ ادبای ایرانی کمک کند.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)