گنجور رومیزی در روزنامهٔ جام جم

۹ خرداد ۱۳۸۹

روزنامهٔ جام جم در ضمیمهٔ روزهای یکشنبهٔ این هفتهٔ خود (کلیک) گنجور رومیزی را معرفی کرده (اینجا) و سایت گنجور را هم در ستون لینکدونی همین ضمیمه برای بازدید به خوانندگان خود پیشنهاد کرده است.

معرفی گنجور رومیزی در جام جم

پیشتر، تلویزیون فارسی BBC نیز در برنامهٔ «کلیک» گنجور را به بینندگان خود معرفی کرده بود.

[media id=1]

نظرتان را بنویسید