گنجور رومیزی در روزنامهٔ جام جم

30 می 2010

روزنامهٔ جام جم در ضمیمهٔ روزهای یکشنبهٔ این هفتهٔ خود (کلیک) گنجور رومیزی را معرفی کرده (اینجا) و سایت گنجور را هم در ستون لینکدونی همین ضمیمه برای بازدید به خوانندگان خود پیشنهاد کرده است.

معرفی گنجور رومیزی در جام جم

پیشتر، تلویزیون فارسی BBC نیز در برنامهٔ «کلیک» گنجور را به بینندگان خود معرفی کرده بود.

[media id=1]

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)