تصحیحات گنجور

۱۷ تیر ۱۳۸۷

طی چند وقت اخیر چینش شعرهای ترکیبی (ترجیع بندها، ترکیب بندها و مانند آن) تصحیح شد. دوستان اگر شعری دیدند که ترکیبی است و ابیات آن به هم ریخته است اطلاع دهند. غزلیات و قصاید محتشم کاشانی که از لحاظ ترتیب مشکل داشتند نیز از نو مرتب شدند و فهرستهای الفبایی متناسب با آنها نیز تهیه شد.

یک نظر برای “تصحیحات گنجور”

  1. منصور حسن زاده گفته:

    سلام دوست عزیز
    برایتان در خرداد ماه هم نوشتم فرصتی شد ملاحظه نمایید

نظرتان را بنویسید