جداسازی شرح‌های صوتی از روخوانی‌ها

13 دسامبر 2023

اخیراً و با اجازهٔ خود استاد، شرح‌های صوتی دکتر محمدرضا ضیاء برای حافظ در گنجور در دسترس قرار گرفته است. از آنجا که جنس شرح‌های صوتی با خوانش‌های متداول گنجور که عموماً روخوانی هستند متفاوت است تصمیم گرفتیم شرح‌های صوتی را از روخوانی‌ها جدا کنیم تا کسانی که به طور ویژه به دنبال معنی و تفسیر صوتی اشعار هستند راحت‌تر آنها را پیدا کنند و گروهی از مخاطبین گنجور که عادت به شنیدن متوالی روخوانی‌های مختلف یک شعر دارند شرح صوتی در میانهٔ خوانش‌ها روال و جنس خوانش‌ها را برایشان تغییر ندهد.

شرح صوتی

در پیشخان خوانشگران گنجور نیز گزینه‌ای برای تعیین این که یک خوانش شرح صوتی است افزوده شده است (اگر خوانشگران محترم چنین گزینه‌ای را مشاهده نمی‌کنند می‌بایست در مرورگرشان Ctrl+F5 بزنند).

ارسال شرح صوتی

محدودیتی که پیشتر برای تعداد خوانش‌های یک شعر اضافه شده بود برای شرح‌های صوتی به صورت جداگانه محاسبه می‌شود، یعنی یک شعر می‌تواند مثلاً بیشتر از ده خوانش از نوع روخوانی داشته باشد ولی شرح صوتی جدید تا سقف تعیین شده به آن اضافه می‌شود.

همین امکان به گنجور رومیزی نسخهٔ ۲.۹۹ نیز اضافه شده است.

ارسال شرح صوتی با گنجور رومیزی

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)