ابوسعیدی که در بخارا زندگی می‏کرد و مدح می‏گفت!

10 دسامبر 2008

تکبیتهای صائب، مفردات سعدی در مواعظ و ابیات پراکنده‌ی ابوسعید ابوالخیر را مجدداً سازماندهی کردم و فهرستهای الفبایی بر اساس حرف روی برایشان درست کردم. در مورد ابیات پراکنده‌ی منتسب به ابوسعید به نظرم رسید بسیاری از این اشعار، بیشتر منتسب به رودکی هستند تا ابوسعید (به عنوان نمونه این بیت را ببینید). به منبع اولیه (ری‌را) و همچنین نرم‌افزار درج ۷۸ (که با ری‌را تطابق کامل دارد) مراجعه کردم و این ابیات در هر دوی این منابع به نام ابوسعید ابوالخیر آورده شده‌اند. در هر صورت فکر می‌کنم در این مورد اشتباهی رخ داده است، هر چند سایر اشعار ابوسعید (رباعیاتش)، نیز اکثراً به شاعران دیگر منتسبند.

سعی کرده‌ام اشعاری را که در دل اشعار دیگر آورده شده‌اند پیدا کنم و جدایشان کنم. در هر صورت، از کاربران محترم سایت خواهشمندم هر جا چند شعر مستقل را در قالب یک شعر دیدند گزارش کنند تا مشکل رفع شود.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)