مجموعه آثار اقبال لاهوری

۱۰ دی ۱۳۸۸

مجموعه آثار فارسی اقبال لاهوری (بالغ بر هشت هزار بیت) را با استفاده از سایت علامه اقبال به گنجور اضافه کردم (این منبع را دوست گرامی «رسته» معرفی کرده بودند). منبع اولیه با سبک و سیاق خط کامپیوتری اردو در دسترس قرار گرفته است. بخش مهمی از ناسازگاریها با جایگزینی کاراکترهای یونیکدِ فارسیِ معادل برطرف شدند. اما در جاهایی در منبع اولیه، حرف «آ» فارسی جا افتاده که به مرور و با کمک حاشیه‌های دوستان این قبیل مشکلات نیز رفع خواهند شد.

نظرتان را بنویسید