اشارات سلمان ساوجی به سعدی

24 دسامبر 2009

همانند کاری را که پیشتر برای حافظ و سعدی و همچنین حافظ و سلمان ساوجی کرده بودم برای سلمان ساوجی و سعدی نیز انجام دادم: استقبالهای سلمان ساوجی از سعدی.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)