اوزان اشعار رهی

19 دسامبر 2009

اشعار رهی معیری در گنجور هم وزنیابی شدند. اوزان دیوان او را در این صفحه ببینید.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)