تکمیل وزن‌یابی غزلیات فیض

۲۴ آذر ۱۳۸۸

کار وزن‌یابی غزلیات فیض کاشانی هم تمام شد. چند شعر تماماً عربی وزن‌یابی نشدند. چندتایی از اوزان دیوان او را در دیوانهای شاعران دیگر ندیده‌ام (مثل این). تعدادی غزل نیز در وزن رباعی دارد. آمار اوزان دیوان او را در این صفحه ببینید.

نظرتان را بنویسید