نتایج جستجو

ترانه‌های خیام به روایت صادق هدایت

جمعه، نوامبر 23rd، 2012

از جمله کارهای ارسال شده توسط آقای محمودرضا رجایی (موارد قبلی: حدیقهٔ سنایی و کشف المحجوب هجویری) یکی هم مجموعهٔ رباعیات خیام (هم «رباعیات حکیم خیام نیشابوری، به اهتمام محمد علی فروغی و دکتر قاسم غنی، تهران،‌ کتابفروشی زوار» و هم کتاب «ترانه‌های خیام، صادق هدایت، تهران، انتشارات امیرکبیر (کتاب‌های پرستو)، چاپ ششم ۱۳۵۳ (تعداد […]

کشف المحجوب هجویری

شنبه، سپتامبر 29th، 2012

به همت آقای محمودرضا رجایی -که پیشتر حدیقهٔ سنایی هم به لطف ایشان به گنجور اضافه شده بود– کتاب «کشف‌المحجوب هجویری» که از آثار منثور قرون آغازین ادبیات فارسی است و به آداب صوفیه می‌پردازد و معروف است به این که عطار در تذکره‌الاولیا به آن نظر داشته در گنجور در دسترس قرار گرفت (اینجا). […]

حدیقهٔ سنایی

دوشنبه، سپتامبر 24th، 2012

سرور گرامی آقای محمودرضا رجایی چند مجموعه شعر برای گنجور آماده و ارسال کرده‌اند که کتاب «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه» سنایی غزنوی از جملهٔ آنهاست. کاربران گنجور رومیزی و ساغر مجموعهٔ اشعار سنایی -که این کتاب جدید به آن ضمیمه شده- را از این نشانی (حدود ۱.۷ مگابایت) می‌توانند دریافت کنند. به عنوان نکتهٔ […]