گنجور رومیزی ویرایش ۱.۶۵

۲۳ آذر ۱۳۸۸

چند رفع اشکال کوچک در ویرایش جدید گنجور رومیزی اعمال شده. به‌روزرسانی را از اینجا دریافت کنید.

نظرتان را بنویسید