گنجور رومیزی ویرایش ۱.۶۲

6 November 2009

ویرایش جدید گنجور رومیزی ارائه شد (فهرست تغییرات). بروزرسانی را از اینجا دریافت کنید (در صورتی که نسخهٔ ۱.۶۱ را دارید می‌توانید از این نصاب کم حجم استفاده کنید).

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)