خرده بروزرسانیهای گنجور رومیزی

۱۶ شهریور ۱۳۸۸

چند رفع اشکال و چند قابلیت جزئی جدید در آخرین بروزرسانی عرضه شدۀ گنجور رومیزی (ویرایش ۱.۵۳) گنجانده شده است. برای مشاهدۀ فهرست تغییرات و دریافت بروزرسانی به سایت گنجور رومیزی مراجعه کنید.

نظرتان را بنویسید