خرده بروزرسانیهای گنجور رومیزی

7 September 2009

چند رفع اشکال و چند قابلیت جزئی جدید در آخرین بروزرسانی عرضه شدۀ گنجور رومیزی (ویرایش ۱.۵۳) گنجانده شده است. برای مشاهدۀ فهرست تغییرات و دریافت بروزرسانی به سایت گنجور رومیزی مراجعه کنید.

نظرتان را بنویسید (نکتهٔ مهم: اگر برای نوشتن حاشیه در مورد شعرها اینجا آمده‌اید اشتباه آمده‌اید و باید در خود سایت گنجور حاشیه بگذارید. نظرات بی‌ربط به این نوشته پاک می‌شوند.)